University of Malaya (UM)

Zoological Collection

List of specimen
No. SPID Category D/M/Y Type Profile Country Image
2101 MZUM ID005141 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2102 MZUM ID005140 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2103 MZUM ID005139 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2104 MZUM ID005138 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2105 MZUM ID005137 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2106 MZUM ID005136 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2107 MZUM ID005135 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2108 MZUM ID005134 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2109 MZUM ID005133 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2110 MZUM ID005132 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2111 MZUM ID005130 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2112 MZUM ID005131 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2113 MZUM ID005129 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2114 MZUM ID005128 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2115 MZUM ID005884 Wet ii-2012  
Simulium brevipar
Malaysia 0
2116 MZUM ID005883 Wet 29-iii-2012  
Simulium brevipar
Malaysia 0
2117 MZUM ID005127 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2118 MZUM ID005126 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2119 MZUM ID005125 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2120 MZUM ID005124 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2121 MZUM ID005123 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2122 MZUM ID005882 Wet 29-iii-2012  
Simulium brevipar
Malaysia 0
2123 MZUM ID005122 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2124 MZUM ID005121 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2125 MZUM ID005881 Wet 2012  
Simulium sheilae
Malaysia 0
2126 MZUM ID005120 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2127 MZUM ID005880 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2128 MZUM ID005119 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2129 MZUM ID005118 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2130 MZUM ID005879 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2131 MZUM ID005878 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Malaysia 0
2132 MZUM ID005877 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2133 MZUM ID005876 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2134 MZUM ID005875 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2135 MZUM ID005874 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2136 MZUM ID005117 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2137 MZUM ID005116 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2138 MZUM ID005873 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2139 MZUM ID005115 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2140 MZUM ID005114 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2141 MZUM ID005872 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Malaysia 0
2142 MZUM ID005871 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2143 MZUM ID005113 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2144 MZUM ID005870 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2145 MZUM ID005112 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2146 MZUM ID005869 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2147 MZUM ID005111 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2148 MZUM ID005110 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2149 MZUM ID005868 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2150 MZUM ID005109 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2151 MZUM ID005108 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2152 MZUM ID005867 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2153 MZUM ID005107 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2154 MZUM ID005106 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2155 MZUM ID005866 Wet 11-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2156 MZUM ID005105 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2157 MZUM ID005104 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2158 MZUM ID005103 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2159 MZUM ID005102 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2160 MZUM ID005101 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2161 MZUM ID005100 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2162 MZUM ID005099 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2163 MZUM ID005098 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2164 MZUM ID005097 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2165 MZUM ID005096 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2166 MZUM ID005095 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2167 MZUM ID005094 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2168 MZUM ID005093 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2169 MZUM ID005092 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2170 MZUM ID005091 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2171 MZUM ID005090 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2172 MZUM ID005089 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2173 MZUM ID005088 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2174 MZUM ID005087 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2175 MZUM ID005086 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2176 MZUM ID005865 Wet 10-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2177 MZUM ID005085 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2178 MZUM ID005084 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2179 MZUM ID005864 Wet 10-v-2016  
Simulium sheilae
Indonesia 0
2180 MZUM ID005083 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2181 MZUM ID005082 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2182 MZUM ID005863 Wet 10-v-2016  
Simulium trangense
Indonesia 0
2183 MZUM ID005862 Wet 10-v-2016  
Simulium trangense
Indonesia 0
2184 MZUM ID005081 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2185 MZUM ID005861 Wet 10-v-2016  
Simulium trangense
Malaysia 0
2186 MZUM ID005080 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2187 MZUM ID005079 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2188 MZUM ID005860 Wet 10-v-2016  
Simulium trangense
Indonesia 0
2189 MZUM ID005078 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2190 MZUM ID005859 Wet 10-v-2016  
Simulium trangense
Indonesia 0
2191 MZUM ID005858 Wet 10-v-2016  
Simulium trangense
Indonesia 0
2192 MZUM ID005857 Wet 10-v-2016  
Simulium trangense
Indonesia 0
2193 MZUM IL004851 Dried 9-iv-1979  
Appias libythea
Malaysia 0
2194 MZUM ID005077 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2195 MZUM ID005076 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2196 MZUM ID005075 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2197 MZUM ID005074 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2198 MZUM ID005073 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2199 MZUM ID005072 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
2200 MZUM ID005071 Dried 28-vi-2009  
Family   Tephritidae
Malaysia 0
Institut Sains Biologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia