University of Malaya (UM)

Zoological Collection

List of specimen
  • Sort by
  • UMZ Latest
Bil SPID D/M/Y Category Profile No. of Specimen Image Country
14301 MZUMIL002883 12-viii-1969 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14302 MZUMIL002882 25-xii-1979 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14303 MZUMIL002881 22-vii-2003 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14304 MZUMIL002880 19-i-2010 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14305 MZUMIL002879 10-xii-1993 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14306 MZUMIL002878 13-viii-2005 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14307 MZUMIL002877 22-vii-2003 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14308 MZUMIL002876 v-1969 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14309 MZUMIL002875 24-x-1964 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14310 MZUMIL002874 13-iv-1975 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14311 MZUMIL002873 14-v-2006 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14312 MZUMIL002872 20-viii-2002 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14313 MZUMIL002871 17-vii-1997 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14314 MZUMIL002870 2-x-1977 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14315 MZUMIL002869 17-vii-1991 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14316 MZUMIL002868 11-vii-2010 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14317 MZUMIL002867 10-i-2005 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14318 MZUMIL002866 28-vii-2012 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14319 MZUMIL002865 13-x-1973 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14320 MZUMIL002864 28-viii-2007 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14321 MZUMIL002863 15-xii-1985 Dried
Junonia lemonias
1 0 Malaysia
14322 MZUMIL002862 11-ix-1907 Dried
Genus   Junonia
1 0 Malaysia
14323 MZUMIL002861 7-ii-1989 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14324 MZUMIL002859 11-xii-1971 Dried
Junonia orithya
1 0 Malaysia
14325 MZUMIL002831 11-viii-1989 Dried
Ischyja hemiphaea
1 0 Malaysia
14326 MZUMIL002830 26-vii-2002 Dried
Ischyja hemiphaea
1 0 Malaysia
14327 MZUMIL002829 10-x-1972 Dried
Ischyja hemiphaea
1 0 Malaysia
14328 MZUMIL002828 3-xi-1974 Dried
Ischyja hemiphaea
1 0 Malaysia
14329 MZUMIL002827 26-vii-2002 Dried
Ischyja hemiphaea
1 0 Malaysia
14330 MZUMIL002826 31-x-1963 Dried
Ischyja hemiphaea
1 0 Malaysia
14331 MZUMIL002825 23-iii-1974 Dried
Ischyja hemiphaea
1 0 Malaysia
14332 MZUMIL002824 26-vii-2002 Dried
Ischyja hemiphaea
1 0 Malaysia
14333 MZUMIL002823 24-vi-1979 Dried
Ischyja hemiphaea
1 0 Malaysia
14334 MZUMIL002822 26-vii-2002 Dried
Ischyja hemiphaea
1 0 Malaysia
14335 MZUMIL002821 26-vii-2002 Dried
Ischyja hemiphaea
1 0 Malaysia
14336 MZUMIL002820 vii-2002 Dried
Ischyja hemiphaea
1 0 Malaysia
14337 MZUMIL002442 28-x-1977 Dried
Discophora sondaica
1 0 Malaysia
14338 MZUMIL002788 23-vi-1973 Dried
Thyas honesta
1 0 Malaysia
14339 MZUMIL002787 5-viii-1991 Dried
Thyas honesta
1 0 Malaysia
14340 MZUMIL002771 27-x-1962 Dried
Artena inversa
1 0 Malaysia
14341 MZUMIL002770 21-v-1997 Dried
Artena inversa
1 0 Malaysia
14342 MZUMIL002769 27-vii-1979 Dried
Artena dotata
1 0 Malaysia
14343 MZUMIL002768 11-x-1973 Dried
Artena dotata
1 0 Malaysia
14344 MZUMIL002766 16-vi-1973 Dried
Artena inversa
1 0 Malaysia
14345 MZUMIL002765 10-x-1969 Dried
Artena dotata
1 0 Malaysia
14346 MZUMIL002764 3-vii-1970 Dried
Artena dotata
1 0 Malaysia
14347 MZUMIL002763 26-vi-1974 Dried
Artena inversa
1 0 Malaysia
14348 MZUMIL002762 26-vi-1979 Dried
Artena inversa
1 0 Malaysia
14349 MZUMIL002761 21-v-1997 Dried
Artena inversa
1 0 Malaysia
14350 MZUMIL002760 17-vi-1968 Dried
Artena dotata
1 0 Malaysia
14351 MZUMIL002759 8-x-1973 Dried
Artena dotata
1 0 Malaysia
14352 MZUMIL002618 25-vii-1971 Dried
Laelia suffusa
1 0 Malaysia
14353 MZUMIL002461 28-vii-1974 Dried
Thaumantis klugius
1 0 Malaysia
14354 MZUMIL002459 20-xi-2003 Dried
Amathuxidia amythaon
1 0 Malaysia
14355 MZUMIL002457 20-viii-1967 Dried
Thaumantis noureddin
1 0 Malaysia
14356 MZUMIL002456 11-x-1968 Dried
Thaumantis noureddin
1 0 Malaysia
14357 MZUMIL002455 4-x-1970 Dried
Thaumantis noureddin
1 0 Malaysia
14358 MZUMIL002454 16-viii-1972 Dried
Thaumantis noureddin
1 0 Malaysia
14359 MZUMIL002453 8-viii-1969 Dried
Thaumantis noureddin
1 0 Malaysia
14360 MZUMIL002452 viii-1976 Dried
Thaumantis noureddin
1 0 Malaysia
14361 MZUMIL002451 28-i-1970 Dried
Thaumantis noureddin
1 0 Malaysia
14362 MZUMIL002450 20-vii-2002 Dried
Thaumantis noureddin
1 0 Malaysia
14363 MZUMIL002449 viii-2007 Dried
Thaumantis klugius
1 0 Malaysia
14364 MZUMIL002446 20-ix-1984 Dried
Discophora timora
1 0 Malaysia
14365 MZUMIL002445 5-x-1973 Dried
Discophora timora
1 0 Malaysia
14366 MZUM(M)672 1950 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14367 MZUM(M)671 26-iv-1950 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14368 MZUM(M)682 7-xii-1951 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14369 MZUM(M)669 26-i-1963 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14370 MZUM(M)680 28-x-1948 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14371 MZUM(M)670 12-viii-1948 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14372 MZUM(M)667 20-viii-1951 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14373 MZUM(M)681 21-ix-1949 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14374 MZUM(M)674 11-viii-1949 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14375 MZUM(M)764 1-iii-1962 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14376 MZUM(M)679 4-xi-1948 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14377 MZUM(M)678 8-xi-1948 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14378 MZUM(M)673 23-xi-1948 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14379 MZUM(M)676 4-iv-1949 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14380 MZUM(M)668 10-i-1962 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14381 MZUM(M)675 8-xi-1948 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14382 MZUM(M)677 1-x-1948 Dried
Chiropodomys gliroides
1 0 Malaysia
14383 MZUM(M)540 2-i-1962 Dried
Berylmys bowersi
1 0 Malaysia
14384 MZUM(M)539 19-xii-1961 Dried
Berylmys bowersi
1 0 Malaysia
14385 MZUM(M)538 21-xii-1961 Dried
Berylmys bowersi
1 0 Malaysia
14386 MZUM(M)535 16-xii-1961 Dried
Berylmys bowersi
1 0 Malaysia
14387 MZUM(M)536 12-xii-1961 Dried
Berylmys bowersi
1 0 Malaysia
14388 MZUM(M)537 20-ii-1951 Dried
Berylmys bowersi
1 0 Malaysia
14389 MZUM(M)534 26-iv-1948 Dried
Bandicota indica
1 0 Malaysia
14390 MZUM(M)886 29-ix-1953 Dried
Tarsius bancanus
1 0 Malaysia
14391 MZUM(M)854 27-vi-1950 Dried
Nycticebus coucang
1 0 Malaysia
14392 MZUM(M)856 18-iii-1955 Dried
Nycticebus coucang
1 0 Malaysia
14393 MZUM(M)855 23-iii-1961 Dried
Nycticebus coucang
1 0 Malaysia
14394 MZUM(M)885 9-iv-1961 Dried
Symphalangus syndactylus
1 0 Malaysia
14395 MZUM(M)884 1-xii-1964 Dried
Symphalangus syndactylus
1 0 Malaysia
14396 MZUM(M)878 29-ix-1953 Dried
Hylobates muelleri
1 0 Malaysia
14397 MZUM(M)879 27-vii-1953 Dried
Hylobates moloch
1 0 Malaysia
14398 MZUM(M)880 19-vii-1952 Dried
Hylobates moloch
1 0 Malaysia
14399 MZUM(M)882 25-vi-1956 Dried
Hylobates lar
1 0 Malaysia
14400 MZUM(M)881 7-viii-1961 Dried
Hylobates lar
1 0 Malaysia
Institut Sains Biologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia