University of Malaya (UM)

Zoological Collection

List of specimen
No. SPID Category D/M/Y Type Profile Country Image
14101 MZUM(M)397 Dried 8-iv-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14102 MZUM(M)401 Dried 2-iv-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14103 MZUM(M)393 Dried 18-iv-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14104 MZUM(M)399 Dried 21-vi-1968  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14105 MZUM(M)392 Dried 1-vi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14106 MZUMIL003132 Dried 25-ix-2007  
Polyura athamas
Malaysia 0
14107 MZUM(M)406 Dried 2-v-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14108 MZUM(M)394 Dried 24-iv-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14109 MZUM(M)398 Dried 3-vi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14110 MZUM(M)410 Dried 2-iv-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14111 MZUM(M)407 Dried 24-iv-1962  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14112 MZUM(M)409 Dried 8-iv-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14113 MZUMIL003131 Dried 27-ix-2010  
Polyura athamas
Malaysia 0
14114 MZUM(M)403 Dried 2-v-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14115 MZUM(M)402 Dried 2-iv-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14116 MZUM(M)405 Dried 13-iv-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14117 MZUM(M)404 Dried 1-iv-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14118 MZUM(M)408 Dried 23-iv-1962  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14119 MZUM(M)390 Dried 1-vi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14120 MZUM(M)378 Dried 15-xi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14121 MZUM(M)374 Dried 2-xi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14122 MZUM(M)380 Dried 22-vii-1962  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14123 MZUM(M)376 Dried 2-xi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14124 MZUM(M)375 Dried 2-xi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14125 MZUM(M)379 Dried 15-xi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14126 MZUM(M)377 Dried 2-xi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14127 MZUM(M)372 Dried 15-xi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14128 MZUM(M)383 Dried 15-xi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14129 MZUM(M)373 Dried 2-xi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14130 MZUM(M)382 Dried 1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14131 MZUM(M)367 Dried 6-ix-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14132 MZUM(M)381 Dried 2-xi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14133 MZUM(M)369 Dried 27-i-1963  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14134 MZUM(M)368 Dried 13-v-1964  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14135 MZUM(M)384 Dried 20-v-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14136 MZUM(M)370 Dried 26-viii-1960  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14137 MZUM(M)386 Dried 22-v-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14138 MZUM(M)385 Dried 18-viii-1964  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14139 MZUM(M)388 Dried 24-iv-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14140 MZUM(M)387 Dried 4-vi-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14141 MZUM(M)371 Dried 1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14142 MZUM(M)360 Dried 24-i-1963  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14143 MZUM(M)358 Dried 4-iv-1962  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14144 MZUM(M)357 Dried 1960  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14145 MZUM(M)354 Dried 7-xii-1960  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14146 MZUM(M)359 Dried 23-i-1963  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14147 MZUM(M)352 Dried 9-viii-1960  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14148 MZUM(M)353 Dried 29-i-1963  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14149 MZUM(M)364 Dried 3-xii-1966  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14150 MZUM(M)351 Dried 6-ix-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14151 MZUM(M)349 Dried 19-iv-1962  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14152 MZUM(M)350 Dried 21-iii-1961  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14153 MZUM(M)347 Dried 13-iii-1964  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14154 MZUM(M)348 Dried 11-vii-1960  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14155 MZUM(M)365 Dried 29-viii-1961  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14156 MZUM(M)346 Dried 6-ix-1965  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14157 MZUM(M)366 Dried 11-iv-1961  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14158 MZUM(M)345 Dried 1-iii-1961  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14159 MZUM(M)361 Dried 26-i-1963  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14160 MZUM(M)363 Dried 17-xi-1962  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14161 MZUM(M)362 Dried 26-i-1963  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14162 MZUM(M)356 Dried 21-i-1963  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14163 MZUM(M)355 Dried 23-iv-1962  
Rattus tiomanicus
Malaysia 0
14164 MZUM(M)761 Dried 7-vii-1958  
Rattus tanezumi
Malaysia 0
14165 MZUM(M)760 Dried 8-vii-1958  
Rattus tanezumi
Malaysia 0
14166 MZUM(M)683 Dried 4-vii-1959  
Rattus rattus subsp. diardii
Malaysia 0
14167 MZUMIL003130 Dried 5-x-1973  
Polyura athamas
Malaysia 0
14168 MZUM(M)684 Dried 15-vii-1960  
Rattus rattus subsp. diardii
Malaysia 0
14169 MZUM(M)689 Dried 31-viii-1959  
Rattus rattus subsp. diardii
Malaysia 0
14170 MZUM(M)686 Dried 19-iv-1960  
Rattus rattus subsp. diardii
Malaysia 0
14171 MZUM(M)687 Dried 5-xi-1947  
Rattus rattus subsp. diardii
Malaysia 0
14172 MZUM(M)690 Dried 10-v-1948  
Rattus rattus subsp. diardii
Malaysia 0
14173 MZUM(M)728 Dried 3-ix-1955  
Rattus rattus
Malaysia 0
14174 MZUM(M)691 Dried 8-i-1948  
Rattus rattus subsp. diardii
Malaysia 0
14175 MZUM(M)731 Dried 3-ix-1955  
Rattus rattus
Malaysia 0
14176 MZUM(M)729 Dried 3-ix-1955  
Rattus rattus
Malaysia 0
14177 MZUM(M)730 Dried 3-ix-1953  
Rattus rattus
Malaysia 0
14178 MZUM(M)694 Dried 20-iii-1948  
Rattus rattus subsp. diardii
Malaysia 0
14179 MZUM(M)767 Dried 26-ii-1948  
Rattus rattus subsp. diardii
Malaysia 0
14180 MZUM(M)692 Dried 22-iii-1948  
Rattus rattus subsp. diardii
Malaysia 0
14181 MZUM(M)693 Dried 5-ii-1948  
Rattus rattus subsp. diardii
Malaysia 0
14182 MZUM(M)469 Dried 19-iii-1962  
Rattus exulans
Malaysia 0
14183 MZUM(M)474 Dried 18-v-1965  
Rattus exulans
Malaysia 0
14184 MZUM(M)477 Dried 14-viii-1962  
Rattus exulans
Malaysia 0
14185 MZUM(M)468 Dried 15-vii-1960  
Rattus exulans
Malaysia 0
14186 MZUM(M)467 Dried 24-iv-1962  
Rattus exulans
Malaysia 0
14187 MZUM(M)476 Dried 1961  
Rattus exulans
Malaysia 0
14188 MZUM(M)472 Dried 22-iii-1961  
Rattus exulans
Malaysia 0
14189 MZUM(M)459 Dried i-1963  
Rattus exulans
Malaysia 0
14190 MZUM(M)471 Dried 24-iv-1962  
Rattus exulans
Malaysia 0
14191 MZUM(M)465 Dried 22-iii-1961  
Rattus exulans
Malaysia 0
14192 MZUM(M)470 Dried 25-iv-1962  
Rattus exulans
Malaysia 0
14193 MZUM(M)461 Dried 20-iii-1962  
Rattus exulans
Malaysia 0
14194 MZUM(M)462 Dried 22-iii-1961  
Rattus exulans
Malaysia 0
14195 MZUM(M)466 Dried 22-iii-1960  
Rattus exulans
Malaysia 0
14196 MZUM(M)473 Dried 15-xii-1947  
Rattus exulans
Malaysia 0
14197 MZUM(M)773 Dried 3-i-1962  
Rattus exulans
Malaysia 0
14198 MZUM(M)478 Dried 1964  
Rattus exulans
Malaysia 0
14199 MZUMIL003129 Dried 27-ix-2010  
Polyura athamas
Malaysia 0
14200 MZUMIL003128 Dried 22-v-2009  
Polyura athamas
Malaysia 0
Institut Sains Biologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia