University of Malaya (UM)

Zoological Collection

List of specimen
  • Sort by
  • UMZ Latest
Bil SPID D/M/Y Category Profile No. of Specimen Image Country
10201 MZUMIT000568 6-iv-2011 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10202 MZUMIT000567 4-xii-2010 Slide
Thrips palmi
6 0 Malaysia
10203 MZUMIT000566 23-vii-2010 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10204 MZUMIT000565 5-xii-2010 Slide
Thrips palmi
2 0 Malaysia
10205 MZUMIT000564 4-xii-2010 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10206 MZUMIT000563 4-xii-2010 Slide
Thrips palmi
2 0 Malaysia
10207 MZUMIT000562 26-x-2008 Slide
Thrips palmi
2 0 Malaysia
10208 MZUMIHY004841 7-xi-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
2 0 Malaysia
10209 MZUMIHY004840 7-xi-2008 Dried
Genus   Odontomachus
1 0 Malaysia
10210 MZUMIL004906 24-xii-1988 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10211 MZUMIHY004839 7-xi-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
1 0 Malaysia
10212 MZUMIL004905 11-viii-1972 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10213 MZUMIL004904 23-vi-1997 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10214 MZUMIL004903 4-ix-1973 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10215 MZUMIL004902 5-ii-1988 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10216 MZUMIL004901 18-ii-2006 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10217 MZUMIHY004838 7-xi-2008 Wet
Genus   Gnamptogenys
1 0 Malaysia
10218 MZUMIL004900 10-viii-1982 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10219 MZUMIT000561 20-xi-2008 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10220 MZUMIL004899 10-viii-1967 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10221 MZUMIHY004837 7-xi-2008 Wet
Genus   Odontomachus
1 0 Malaysia
10222 MZUMIT000560 12-x-2008 Slide
Thrips palmi
4 0 Malaysia
10223 MZUMIL004898 27-xi-1974 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10224 MZUMIT000559 21-ix-2008 Slide
Thrips palmi
6 0 Malaysia
10225 MZUMIT000558 6-ix-2008 Slide
Thrips palmi
2 0 Malaysia
10226 MZUMIL004897 6-viii-1991 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10227 MZUMIT000557 11-iii-2008 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10228 MZUMIT000556 17-iv-2008 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10229 MZUMIL004896 25-xi-1974 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10230 MZUMIHY004836 7-xi-2008 Wet
Genus   Odontomachus
1 0 Malaysia
10231 MZUMIL004895 11-iii-1975 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10232 MZUMIL004894 4-v-1965 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10233 MZUMIL004893 20-x-1974 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10234 MZUMIL004892 5-x-1974 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10235 MZUMIL004891 28-x-1976 Dried
Appias libythea
1 0 Malaysia
10236 MZUMIHY004835 2008 Wet
Genus   Pachycondyla
1 0 Malaysia
10237 MZUMIHY004834 7-xi-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
1 0 Malaysia
10238 MZUMIHY004833 7-xi-2008 Wet
Genus   Gnamptogenys
2 0 Malaysia
10239 MZUMIHY004832 7-xi-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
1 0 Malaysia
10240 MZUMIHY004831 7-xi-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
1 0 Malaysia
10241 MZUMIHY004830 7-xi-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
1 0 Malaysia
10242 MZUMIT000555 27-iv-2011 Slide
Thrips palmi
5 0 Malaysia
10243 MZUMIT000554 6-iv-2011 Slide
Thrips palmi
4 0 Malaysia
10244 MZUMIT000553 17-v-2011 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10245 MZUMIHY004829 7-xi-2008 Wet
Genus   Odontomachus
2 0 Malaysia
10246 MZUMIT000552 27-iv-2011 Slide
Thrips palmi
2 0 Malaysia
10247 MZUMIHY004828 7-xi-2008 Wet
Genus   Odontomachus
1 0 Malaysia
10248 MZUMIHY004827 7-xi-2008 Wet
Genus   Hypoponera
1 0 Malaysia
10249 MZUMIT000551 31-iii-2009 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10250 MZUMIT000550 4-xii-2010 Slide
Thrips palmi
14 0 Malaysia
10251 MZUMIT000549 23-xii-2010 Slide
Thrips palmi
5 0 Malaysia
10252 MZUMIT000548 5-xii-2010 Slide
Thrips palmi
4 0 Malaysia
10253 MZUMIT000547 30-xi-2010 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10254 MZUMIT000546 26-x-2010 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10255 MZUMIT000545 3-xii-2010 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10256 MZUMIT000544 4-xii-2010 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10257 MZUMIT000543 4-xii-2010 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10258 MZUMIT000542 4-xii-2010 Slide
Thrips palmi
4 0 Malaysia
10259 MZUMIT000541 4-xii-2010 Slide
Thrips palmi
2 0 Malaysia
10260 MZUMIT000540 30-xi-2010 Slide
Thrips palmi
5 0 Malaysia
10261 MZUMIT000539 26-x-2010 Slide
Thrips palmi
6 0 Malaysia
10262 MZUMIT000538 30-xi-2010 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10263 MZUMIT000537 26-x-2010 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10264 MZUMIT000536 4-xii-2010 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10265 MZUMIT000535 6-ix-2008 Slide
Thrips palmi
3 0 Malaysia
10266 MZUMIT000534 4-xii-2008 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10267 MZUMIT000533 20-xi-2008 Slide
Thrips palmi
5 0 Malaysia
10268 MZUMIT000532 12-x-2008 Slide
Thrips palmi
10 0 Malaysia
10269 MZUMIT000531 21-ix-2008 Slide
Thrips palmi
7 0 Malaysia
10270 MZUMIT000530 6-ix-2008 Slide
Thrips palmi
9 0 Malaysia
10271 MZUMIT000529 29-viii-2008 Slide
Thrips palmi
5 0 Malaysia
10272 MZUMIT000528 9-iv-2008 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10273 MZUMIT000527 27-iii-2008 Slide
Thrips palmi
2 0 Malaysia
10274 MZUMIT000526 15-iii-2008 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10275 MZUMIT000525 14-iii-2008 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10276 MZUMIT000524 12-iii-2008 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10277 MZUMIT000523 11-iii-2008 Slide
Thrips palmi
1 0 Malaysia
10278 MZUMIT000522 17-iv-2008 Slide
Thrips palmi
2 0 Malaysia
10279 MZUMIHY004826 7-xi-2008 Wet
Genus   Gnamptogenys
1 0 Malaysia
10280 MZUMIHY004825 xi-2008 Wet
Order   Hymenoptera
1 0 Malaysia
10281 MZUMIHY004824 7-xi-2008 Wet
Genus   Odontomachus
1 0 Malaysia
10282 MZUMIHY004823 7-xi-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
3 0 Malaysia
10283 MZUMIHY004822 7-xi-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
1 0 Malaysia
10284 MZUMIHY004821 7-xii-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
2 0 Malaysia
10285 MZUMIHY004820 7-xii-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
2 0 Malaysia
10286 MZUMIHY004819 7-xii-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
1 0 Malaysia
10287 MZUMIHY004818 7-xii-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
7 0 Malaysia
10288 MZUMIHY004817 7-xii-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
3 0 Malaysia
10289 MZUMIHY004816 7-xii-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
2 0 Malaysia
10290 MZUMIHY004815 7-xii-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
1 0 Malaysia
10291 MZUMIHY004814 7-xii-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
2 0 Malaysia
10292 MZUMIHY004813 7-xii-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
5 0 Malaysia
10293 MZUMIT000521 1-viii-2011 Slide
Thrips orientalis
1 0 Malaysia
10294 MZUMIT000520 1-vii-2011 Slide
Thrips orientalis
1 0 Malaysia
10295 MZUMIT000519 3-vi-2011 Slide
Thrips orientalis
3 0 Malaysia
10296 MZUMIT000518 6-iv-2010 Slide
Thrips orientalis
3 0 Malaysia
10297 MZUMIT000517 9-vii-2010 Slide
Thrips orientalis
1 0 Malaysia
10298 MZUMIHY004812 7-xii-2008 Wet
Genus   Pachycondyla
2 0 Malaysia
10299 MZUMIT000516 1-viii-2011 Slide
Thrips orientalis
3 0 Malaysia
10300 MZUMIT000515 24-vii-2011 Slide
Thrips orientalis
2 0 Malaysia
Institut Sains Biologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia